Napashop.net clip-on earrings

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
หน้าหลัก---NapaShop.net----ต่างหูหนีบ > C2 ต่างหูหนีบแบบห้อย

Print

C2 ต่างหูหนีบแบบห้อย

ต่างหูหนีบแบบห้อย


เรียงลำดับ:     แสดง #  

ผลลัพธ์ 1 - 25 จาก 180
ชื่อ รหัสสินค้า ราคา รูปภาพย่อ รายละเอียด แก้ไข
C3-392 ต่างหูหนีบ ห้อยเพชร กับดาวมีคริสตัลข้างใน (สีโรเดียม) C3-392 85 บาท ใช้แป้นหนีบแบบอันเล็กสีโรเดียมมีห่วงด้านหน้า ห้อยเพชรคริสตัล กับดาวมีคริสตัลข้างใน ใส่แล้วยาวจากติ่งหู : 4 ซม. น่ารัก สวย เก๋ ใส่ได้หลายโอกาส ใส่ไปงานได้ค่ะ

C3-391 ต่างหูหนีบ ห้อยเพชร กับสี่เหลั่ยมข้าวหลามตัดมีคริสตัลข้าง C3-391 85 บาท ใช้แป้นหนีบแบบอันเล็กสีโรเดียมมีห่วงด้านหน้า ห้อยเพชรคริสตัล กับสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดมีคริสตัลข้างใน ใส่แล้วยาวจากติ่งหู : 4 ซม. น่ารัก สวย เก๋ ใส่ได้หลายโอกาส ใส่ไปงานได้ค่ะ

C3-390 ต่างหูหนีบ ห้อยเพชร กับหัวใจมีคริสตัลข้างใน (สีโรเดียม) C3-390 85 บาท ใช้แป้นหนีบแบบอันเล็กสีโรเดียมมีห่วงด้านหน้า ห้อยเพชรคริสตัล กับหัวใจมีคริสตัลข้างใน ใส่แล้วยาวจากติ่งหู : 4 ซม. น่ารัก สวย เก๋ ใส่ได้หลายโอกาส ใส่ไปงานได้ค่ะ

C3-389 ต่างหูหนีบ โบว์คริสตัล ห้อยแผ่นลายหยดน้ำ (สีทอง) C3-389 120 บาท ใช้แป้นหนีบแบบอันเล็กสีทองมีห่วงด้านหน้า ห้อยโบว์น่ารักๆ มีคริสตัล ห้อยแผ่นลายหยดน้ำ ซ้อนๆ กัน น่ารัก สวย เก๋ ขนาดต่างหูกว้าง : 2 ซม. ใส่แล้วยาวจากติ่งหู : 8 ซม. สวย เก๋ น่ารักมาก ใส่ได้หลายโอกาส ใส่ไปงานได้ค่ะ

C3-388 ต่างหูหนีบ โบว์คริสตัล ห้อยแผ่นลายหยดน้ำ (สีโรเดียม) C3-388 120 บาท ใช้แป้นหนีบแบบอันเล็กสีโรเดียมมีห่วงด้านหน้า ห้อยโบว์น่ารักๆ มีคริสตัล ห้อยแผ่นลายหยดน้ำ ซ้อนๆ กัน น่ารัก สวย เก๋ ขนาดต่างหูกว้าง : 2 ซม. ใส่แล้วยาวจากติ่งหู : 8 ซม. สวย เก๋ น่ารักมาก ใส่ได้หลายโอกาส ใส่ไปงานได้ค่ะ

C3-385 ต่างหูหนีบ โบว์คริสตัล ห้อยแผ่นยาวลายตรง (สีโรเดียม) C3-385 120 บาท ใช้แป้นหนีบแบบอันเล็กสีโรเดียมมีห่วงด้านหน้า ห้อยโบว์น่ารักๆ มีคริสตัล ห้อยแผ่นยาวลายตรง ซ้อนๆ กัน น่ารัก สวย เก๋ ขนาดต่างหูกว้าง : 2 ซม. ใส่แล้วยาวจากติ่งหู : 8.5 ซม. สวย เก๋ น่ารักมาก ใส่ได้หลายโอกาส ใส่ไปงานได้ค่ะ

C3-384 ต่างหูหนีบ ห่วงเหลี่ยมมีลาย ห้อยซ้อนกัน (สีโรเดียม) C3-384 120 บาท ใช้แป้นหนีบแบบอันเล็กสีโรเดียมมีห่วงด้านหน้า ห้อยห่วงสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดมีลายเก๋ๆ ซ้อนๆ กัน น่ารัก สวย เก๋ ขนาดต่างหูกว้าง : 3 ซม. ใส่แล้วยาวจากติ่งหู : 5.5 ซม. สวย เก๋ น่ารัก ใส่ได้หลายโอกาส ใส่ไปงานได้ค่ะ

C3-383 ต่างหูหนีบ ห่วงวงรีมีลาย ห้อยซ้อนกัน (สีโรเดียม) C3-383 120 บาท ใช้แป้นหนีบแบบอันเล็กสีโรเดียมมีห่วงด้านหน้า ห้อยห่วงกลมๆ รีๆ มีลายเก๋ๆ ซ้อนๆ กัน น่ารัก สวย เก๋ ขนาดต่างหูกว้าง : 2.5 ซม. ใส่แล้วยาวจากติ่งหู : 5.5 ซม. สวย เก๋ น่ารัก ใส่ได้หลายโอกาส ใส่ไปงานได้ค่ะ

C3-381 ต่างหูหนีบ วงกลมห้อยแผ่นยาวแหลม (สีโรเดียม) C3-381 120 บาท ใช้แป้นหนีบแบบอันเล็กสีโรเดียมมีห่วงด้านหน้า ห้อยอะไหล่วงกลมกับแผ่นยาวแหลมเก๋ๆ มีเพชรคริสตัลประดับให้วิ้งๆ น่ารักค่ะ ขนาดต่างหู : กว้าง 2.5 ซม. ใส่แล้วยาวจากติ่งหู : 7 ซม. สวย เก๋ น่ารัก ใส่ได้หลายโอกาส ใส่ไปงานได้ค่ะ

C3-380 ต่างหูหนีบ ห้อยเพชร วงกลมกับดาว (สีโรเดียม) C3-380 120 บาท ใช้แป้นหนีบแบบอันเล็กสีโรเดียมมีห่วงด้านหน้า ห้อยเพชรคริสตัลกับอะไหล่น่ารักๆ ปลายเป็นวงกลมกับดาว น่ารัก สวย เก๋ ขนาดต่างหูกว้าง : 2.7 ซม. ใส่แล้วยาวจากติ่งหู : 6 ซม. สวย เก๋ น่ารักมาก ใส่ได้หลายโอกาส ใส่ไปงานได้ค่ะ

C3-377 ต่างหูหนีบ โบว์คริสตัล ห้อยแผ่นยาวลายตรง (สีทอง) C3-377 120 บาท ใช้แป้นหนีบแบบอันเล็กสีทองมีห่วงด้านหน้า ห้อยโบว์น่ารักๆ มีคริสตัล ห้อยแผ่นยาวลายตรง ซ้อนๆ กัน น่ารัก สวย เก๋ ขนาดต่างหูกว้าง : 2 ซม. ใส่แล้วยาวจากติ่งหู : 8.5 ซม. สวย เก๋ น่ารักมาก ใส่ได้หลายโอกาส ใส่ไปงานได้ค่ะ

C3-376 ต่างหูหนีบ ห่วงเหลี่ยมมีลาย ห้อยซ้อนกัน (สีทอง) C3-376 120 บาท ใช้แป้นหนีบแบบอันเล็กสีทองมีห่วงด้านหน้า ห้อยห่วงสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดมีลายเก๋ๆ ซ้อนๆ กัน น่ารัก สวย เก๋ ขนาดต่างหูกว้าง : 3 ซม. ใส่แล้วยาวจากติ่งหู : 5.5 ซม. สวย เก๋ น่ารัก ใส่ได้หลายโอกาส ใส่ไปงานได้ค่ะ

C3-375 ต่างหูหนีบ ห่วงวงรีมีลาย ห้อยซ้อนกัน (สีทอง) C3-375 120 บาท ใช้แป้นหนีบแบบอันเล็กสีทองมีห่วงด้านหน้า ห้อยห่วงกลมๆ รีๆ มีลายเก๋ๆ ซ้อนๆ กัน น่ารัก สวย เก๋ ขนาดต่างหูกว้าง : 2.5 ซม. ใส่แล้วยาวจากติ่งหู : 5.5 ซม. สวย เก๋ น่ารัก ใส่ได้หลายโอกาส ใส่ไปงานได้ค่ะ

C3-373 ต่างหูหนีบ วงกลมห้อยแผ่นยาวแหลม (สีทอง) C3-373 120 บาท ใช้แป้นหนีบแบบอันเล็กสีทองมีห่วงด้านหน้า ห้อยอะไหล่วงกลมกับแผ่นยาวแหลมเก๋ๆ มีเพชรคริสตัลประดับให้วิ้งๆ น่ารักค่ะ ขนาดต่างหู : กว้าง 2.5 ซม. ใส่แล้วยาวจากติ่งหู : 7 ซม. สวย เก๋ น่ารัก ใส่ได้หลายโอกาส ใส่ไปงานได้ค่ะ

C2-0809 ต่างหูหนีบห้อยโบว์ติดมุก กับมุกเล็ก C2-0809 125 บาท ใช้แป้นหนีบแบบอันเล็กสีนิกเกิลมีห่วงด้านหน้า ห้อยโบว์น่ารักๆ ติดมุกเล็กตรงกลาง ห้อยด้วยมุกเทียมขนาด 0.6 ซม. โบว์ ขนาดกว้าง 1.7 ซม. ใส่แล้วยาวจากติ่งหู 2.3 ซม. สวย เรียบ หรู น่ารัก ใส่ได้หลายโอกาส ใส่ไปงานได้ค่ะ

C2-0807 ต่างหูหนีบ โบว์กับมุกใหญ่ (โทนสีทอง) C2-0807 175 บาท ใช้แป้นหนีบแบบอันเล็กสีทองมีห่วงด้านหน้า ห้อยโบว์กับมุก ขนาดต่างหูกว้าง 1.2 ซม. มุกเทียมขนาด 1 ซม. ใส่แล้วยาวจากติ่งหู 1.7 ซม. สวย เรียบ หรู น่ารักมากๆ ใส่ได้หลายโอกาส ใส่ไปงานได้ค่ะ

C2-0808 ต่างหูหนีบ มงกุฏมุกกับเพชร C2-0808 125 บาท ใช้แป้นหนีบแบบอันเล็กสีทองมีห่วงด้านหน้า ห้อยมงกุฏเพชร ขนาดกว้าง 1 ซม. ยาว 1.6 ซม. ติดมุกเทียมขนาด 0.7 ซม. ใส่แล้วยาวจากติ่งหู 2.3 ซม. สวย เรียบ หรู น่ารัก ใส่ได้หลายโอกาส ใส่ไปงานได้ค่ะ

C2-0804 ต่างหูหนีบ ห้อยมุกขนาด 1 ซม. C2-0804 95 บาท ใช้แป้นหนีบแบบอันเล็กสีทองมีห่วงด้านหน้า ห้อยมุกเทียมสีขาวครีม ขนาด 1 ซม. สวย เรียบ หรู น่ารัก ใส่ได้หลายโอกาส ใส่ไปงานได้ค่ะ

C3-371 ต่างหูหนีบ หินสีส้มกับใบไม้ลายสวย (โทนสีทองเหลืองรมดำ) C3-371 70 บาท ใช้แป้นหนีบแบบอันเล็กสีทองเหลืองรมดำมีห่วงด้านหน้า ห้อยหินสีส้มลายสวยๆ กับใบไม้สีทองเหลืองรมดำลายเก๋ๆ ขนาดต่างหู : กว้าง 0.7 ซม. ใส่แล้วยาวจากติ่งหู : 4.5 ซม. แบบสวย เก๋ น่ารัก ใส่ได้หลายโอกาส

C3-368 ต่างหูหนีบ หยดน้ำ กับข้อเพชร C3-368 75 บาท ใช้แป้นหนีบแบบอันเล็กสีนิกเกิลมีห่วงด้านหน้า ห้อยหยดน้ำโซ่ลายสวยกับข้อเพชร ขนาดต่างหู : กว้าง 1.7 ซม. ใส่แล้วยาวจากติ่งหู : 4.5 ซม. แบบสวย เก๋ หรู ใส่ได้หลายโอกาส ใส่ไปงานได้ค่ะ

C1-1728 ต่างหูหนีบ แม่กุญแจหัวใจห้อยลูกกุญแจ่ น่ารักมากๆ C1-1728 290 บาท ต่างหูหนีบแบบหนีบติดหู เป็นงานชุบโรเดียมอย่างดี แม่กุญแจหัวใจติดเพชรคริสตัลน่ารักๆ ห้อยลูกกุญแจสวยๆ แบบน่ารัก สวย เก๋ ขนาดต่างหู ส่วนที่ติดหู : (แม่กุญแจหัวใจ) กว้าง 1 ซม. สูง 1 ซม. ส่วนที่ห้อย : (ลูกกุญแจ) กว้าง 0.5 ซม. สูง 1 ซม. ความยาวรวม 2.3 ซม.

C2-0795 ต่างหูหนีบ ห้อยดาวน่ารัก C2-0795 130 บาท ใช้แป้นหนีบแบบอันเล็กสีนิกเกิล ห้อยจี้รูปดาวเล็กๆ น่ารักๆ ดาว ขนาด 1 ซม. ใส่แล้วยาวจากติ่งหูประมาณ 1.2 ซม. น่ารัก สวย เก๋ ใส่ได้หลายโอกาส ใส่เที่ยว ใส่ทำงาน ใส่ไปงานได้ค่ะ

C2-0793 ต่างหูหนีบ ห้อยจี้ดอกไม้สีเขียวสวย C2-0793 120 บาท ใช้แป้นหนีบแบบอันเล็กสีนิกเกิลมีห่วงด้านหน้า ห้อยจี้ดอกไม้อะคริลิคสีเขียว (ตามรูปค่ะ) ตัวห้อย กว้าง 1.5 ซม. ใส่แล้วยาวจากติ่งหูประมาณ 1.5 ซม. แบบน่ารัก สวย เก๋ ใส่ได้หลายโอกาส ใส่เที่ยว ใส่ทำงาน ใส่ไปงานได้ค่ะ

C2-0792 ต่างหูหนีบ ห้อยวงกลมกับสามเหลี่ยม สีอำพันเข้ม C2-0792 120 บาท ใช้แป้นหนีบแบบอันเล็กสีนิกเกิลมีห่วงด้านหน้า ห้อยจี้วงกลมกับสามเหลี่ยม สีอำพันเข้ม ตามรูปค่ะ ตัวห้อย กว้าง 2 ซม. ใส่แล้วยาวจากติ่งหูประมาณ 3.2 ซม. แบบน่ารัก สวย เก๋ ใส่ได้หลายโอกาส ใส่เที่ยว ใส่ทำงาน ใส่ไปงานได้ค่ะ

C2-0791 ต่างหูหนีบ ห้อยจี้วงกลมกับสามเหลี่ยม สีอำพัน C2-0791 120 บาท ใช้แป้นหนีบแบบอันเล็กสีนิกเกิลมีห่วงด้านหน้า ห้อยจี้วงกลมกับสามเหลี่ยม สีอำพัน (ตามรูปค่ะ) ตัวห้อย กว้าง 2 ซม. ใส่แล้วยาวจากติ่งหูประมาณ 3.2 ซม. แบบน่ารัก สวย เก๋ ใส่ได้หลายโอกาส ใส่เที่ยว ใส่ทำงาน ใส่ไปงานได้ค่ะ

แสดง #  
ผลลัพธ์ 1 - 25 จาก 180

ตะกร้าของคุณ

VirtueMart
รถเข็นของท่านยังไม่มีรายการสินค้า