Napashop.net clip-on earrings

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
หน้าหลัก---NapaShop.net----ต่างหูหนีบ > C2 ต่างหูหนีบแบบห้อย

Print

C2 ต่างหูหนีบแบบห้อย

ต่างหูหนีบแบบห้อย


เรียงลำดับ:     แสดง #  

ผลลัพธ์ 1 - 25 จาก 192
ชื่อ รหัสสินค้า ราคา รูปภาพย่อ รายละเอียด แก้ไข
C1-1785-violet ต่างหูหนีบ เพชรล้อมเพชร ห้อยลูกเต๋าลายสีม่วง-ขาว C1-1785-violet 60 บาท ต่างหูหนีบแบบหนีบติดหู เพชรล้อมเพชรสีเงิน ห้อยลูกปัดลูกเต๋าลายสีม่วง-ขาว เก๋ๆ ส่วนที่ติดหูกว้าง 1 ซม. สูง 1 ซม. ลูกเต๋าขนาด 0.8 ซม. ใส่แล้วยาวจากติ่งหู 1.2 ซม. สวย น่ารัก ใส่ได้หลายโอกาส ใส่ไปทำงาน ใส่เล่นเก๋ๆ ใส่เที่ยว ใส่ไปงานได้ค่ะ

C1-1785-skyblue ต่างหูหนีบ เพชรล้อมเพชร ห้อยลูกเต๋าลายสีฟ้า-ขาว C1-1785-skyblue 60 บาท ต่างหูหนีบแบบหนีบติดหู เพชรล้อมเพชรสีเงิน ห้อยลูกปัดลูกเต๋าลายสีฟ้า-ขาว เก๋ๆ ส่วนที่ติดหูกว้าง 1 ซม. สูง 1 ซม. ลูกเต๋าขนาด 0.8 ซม. ใส่แล้วยาวจากติ่งหู 1.2 ซม. สวย น่ารัก ใส่ได้หลายโอกาส ใส่ไปทำงาน ใส่เล่นเก๋ๆ ใส่เที่ยว ใส่ไปงานได้ค่ะ

C1-1785-red ต่างหูหนีบ เพชรล้อมเพชร ห้อยลูกเต๋าลายสีแดง-ขาว C1-1785-red 60 บาท ต่างหูหนีบแบบหนีบติดหู เพชรล้อมเพชรสีเงิน ห้อยลูกปัดลูกเต๋าลายสีแดง-ขาว เก๋ๆ ส่วนที่ติดหูกว้าง 1 ซม. สูง 1 ซม. ลูกเต๋าขนาด 0.8 ซม. ใส่แล้วยาวจากติ่งหู 1.2 ซม. สวย น่ารัก ใส่ได้หลายโอกาส ใส่ไปทำงาน ใส่เล่นเก๋ๆ ใส่เที่ยว ใส่ไปงานได้ค่ะ

C1-1785-pink ต่างหูหนีบ เพชรล้อมเพชร ห้อยลูกเต๋าลายสีชมพู-ขาว C1-1785-pink 60 บาท ต่างหูหนีบแบบหนีบติดหู เพชรล้อมเพชรสีเงิน ห้อยลูกปัดลูกเต๋าลายสีชมพู-ขาว เก๋ๆ ส่วนที่ติดหูกว้าง 1 ซม. สูง 1 ซม. ลูกเต๋าขนาด 0.8 ซม. ใส่แล้วยาวจากติ่งหู 1.2 ซม. สวย น่ารัก ใส่ได้หลายโอกาส ใส่ไปทำงาน ใส่เล่นเก๋ๆ ใส่เที่ยว ใส่ไปงานได้ค่ะ

C1-1785-orose ต่างหูหนีบ เพชรล้อมเพชร ห้อยลูกเต๋าลายสีโอโรส-ขาว C1-1785-orose 60 บาท ต่างหูหนีบแบบหนีบติดหู เพชรล้อมเพชรสีเงิน ห้อยลูกปัดลูกเต๋าลายสีโอโรส-ขาว เก๋ๆ ส่วนที่ติดหูกว้าง 1 ซม. สูง 1 ซม. ลูกเต๋าขนาด 0.8 ซม. ใส่แล้วยาวจากติ่งหู 1.2 ซม. สวย น่ารัก ใส่ได้หลายโอกาส ใส่ไปทำงาน ใส่เล่นเก๋ๆ ใส่เที่ยว ใส่ไปงานได้ค่ะ

C1-1785-black ต่างหูหนีบ เพชรล้อมเพชร ห้อยลูกเต๋าลายดำ-ขาว C1-1785-black 60 บาท ต่างหูหนีบแบบหนีบติดหู เพชรล้อมเพชรสีเงิน ห้อยลูกปัดลูกเต๋าลายดำ-ขาว เก๋ๆ ส่วนที่ติดหูกว้าง 1 ซม. สูง 1 ซม. ลูกเต๋าขนาด 0.8 ซม. ใส่แล้วยาวจากติ่งหู 1.2 ซม. สวย น่ารัก ใส่ได้หลายโอกาส ใส่ไปทำงาน ใส่เล่นเก๋ๆ ใส่เที่ยว ใส่ไปงานได้ค่ะ

C1-1784-white ต่างหูหนีบ สายเพชรห้อยอะคริลิคสี่เหลี่ยมสีขาว C1-1784-white 60 บาท ต่างหูหนีบแบบหนีบติดหู สายเพชรสีเงินห้อยอะคริลิคสี่เหลี่ยมเจียรเหลี่ยมสวย ขนาดต่างหูกว้าง 1.5 ซม. สูง 2.7 ซม. อะคริลิคสี่เหลี่ยมขนาดกว้าง 1.5 ซม. สูง 1.5 ซม. สวย น่ารัก ใส่ได้หลายโอกาส ใส่ไปทำงาน ใส่เล่นเก๋ๆ ใส่เที่ยว ใส่ไปงานได้ค่ะ

C1-1784-redviolet ต่างหูหนีบ สายเพชรห้อยอะคริลิคสี่เหลี่ยมสีม่วง C1-1784-redviolet 60 บาท ต่างหูหนีบแบบหนีบติดหู สายเพชรสีเงินห้อยอะคริลิคสี่เหลี่ยมเจียรเหลี่ยมสวย ขนาดต่างหูกว้าง 1.5 ซม. สูง 2.7 ซม. อะคริลิคสี่เหลี่ยมขนาดกว้าง 1.5 ซม. สูง 1.5 ซม. สวย น่ารัก ใส่ได้หลายโอกาส ใส่ไปทำงาน ใส่เล่นเก๋ๆ ใส่เที่ยว ใส่ไปงานได้ค่ะ

C1-1784-red ต่างหูหนีบ สายเพชรห้อยอะคริลิคสี่เหลี่ยมสีแดง C1-1784-red 60 บาท ต่างหูหนีบแบบหนีบติดหู สายเพชรสีเงินห้อยอะคริลิคสี่เหลี่ยมเจียรเหลี่ยมสวย ขนาดต่างหูกว้าง 1.5 ซม. สูง 2.7 ซม. อะคริลิคสี่เหลี่ยมขนาดกว้าง 1.5 ซม. สูง 1.5 ซม. สวย น่ารัก ใส่ได้หลายโอกาส ใส่ไปทำงาน ใส่เล่นเก๋ๆ ใส่เที่ยว ใส่ไปงานได้ค่ะ

C1-1784-pink ต่างหูหนีบ สายเพชรห้อยอะคริลิคสี่เหลี่ยมสีชมพู C1-1784-pink 60 บาท ต่างหูหนีบแบบหนีบติดหู สายเพชรสีเงินห้อยอะคริลิคสี่เหลี่ยมเจียรเหลี่ยมสวย ขนาดต่างหูกว้าง 1.5 ซม. สูง 2.7 ซม. อะคริลิคสี่เหลี่ยมขนาดกว้าง 1.5 ซม. สูง 1.5 ซม. สวย น่ารัก ใส่ได้หลายโอกาส ใส่ไปทำงาน ใส่เล่นเก๋ๆ ใส่เที่ยว ใส่ไปงานได้ค่ะ

C1-1784-blue ต่างหูหนีบ สายเพชรห้อยอะคริลิคสี่เหลี่ยมสีน้ำเงิน C1-1784-blue 60 บาท ต่างหูหนีบแบบหนีบติดหู สายเพชรสีเงินห้อยอะคริลิคสี่เหลี่ยมเจียรเหลี่ยมสวย ขนาดต่างหูกว้าง 1.5 ซม. สูง 2.7 ซม. อะคริลิคสี่เหลี่ยมขนาดกว้าง 1.5 ซม. สูง 1.5 ซม. สวย น่ารัก ใส่ได้หลายโอกาส ใส่ไปทำงาน ใส่เล่นเก๋ๆ ใส่เที่ยว ใส่ไปงานได้ค่ะ

C1-1784-black ต่างหูหนีบ สายเพชรห้อยอะคริลิคสี่เหลี่ยมสีดำ C1-1784-black 60 บาท ต่างหูหนีบแบบหนีบติดหู สายเพชรสีเงินห้อยอะคริลิคสี่เหลี่ยมเจียรเหลี่ยมสวย ขนาดต่างหูกว้าง 1.5 ซม. สูง 2.7 ซม. อะคริลิคสี่เหลี่ยมขนาดกว้าง 1.5 ซม. สูง 1.5 ซม. สวย น่ารัก ใส่ได้หลายโอกาส ใส่ไปทำงาน ใส่เล่นเก๋ๆ ใส่เที่ยว ใส่ไปงานได้ค่ะ

C1-1782-yellow ต่างหูหนีบ สายเพชรห้อยดาวยิ้มสีเหลือง C1-1782-yellow 60 บาท ต่างหูหนีบแบบหนีบติดหู สายเพชรคริสตัลสีเงิน ห้อยลูกปัดรูปดาวยิ้ม ขนาดต่างหูยาว 3.5 ซม. ดาว ขนาด 0.8 ซม. สวย น่ารัก ใส่ได้หลายโอกาส ใส่ไปทำงาน ใส่เล่นเก๋ๆ ใส่เที่ยว ได้ค่ะ

C1-1782-red ต่างหูหนีบ สายเพชรห้อยดาวยิ้มสีแดง C1-1782-red 60 บาท ต่างหูหนีบแบบหนีบติดหู สายเพชรคริสตัลสีเงิน ห้อยลูกปัดรูปดาวยิ้ม ขนาดต่างหูยาว 3.5 ซม. ดาว ขนาด 0.8 ซม. สวย น่ารัก ใส่ได้หลายโอกาส ใส่ไปทำงาน ใส่เล่นเก๋ๆ ใส่เที่ยว ได้ค่ะ

C1-1782-pink ต่างหูหนีบ สายเพชรห้อยดาวยิ้มสีชมพู C1-1782-pink 60 บาท ต่างหูหนีบแบบหนีบติดหู สายเพชรคริสตัลสีเงิน ห้อยลูกปัดรูปดาวยิ้ม ขนาดต่างหูยาว 3.5 ซม. ดาว ขนาด 0.8 ซม. สวย น่ารัก ใส่ได้หลายโอกาส ใส่ไปทำงาน ใส่เล่นเก๋ๆ ใส่เที่ยว ได้ค่ะ

C1-1782-orange ต่างหูหนีบ สายเพชรห้อยดาวยิ้มสีส้ม C1-1782-orange 60 บาท ต่างหูหนีบแบบหนีบติดหู สายเพชรคริสตัลสีเงิน ห้อยลูกปัดรูปดาวยิ้ม ขนาดต่างหูยาว 3.5 ซม. ดาว ขนาด 0.8 ซม. สวย น่ารัก ใส่ได้หลายโอกาส ใส่ไปทำงาน ใส่เล่นเก๋ๆ ใส่เที่ยว ได้ค่ะ

C1-1782-Lpink ต่างหูหนีบ สายเพชรห้อยดาวยิ้มสีชมพูอ่อน C1-1782-Lpink 60 บาท ต่างหูหนีบแบบหนีบติดหู สายเพชรคริสตัลสีเงิน ห้อยลูกปัดรูปดาวยิ้ม ขนาดต่างหูยาว 3.5 ซม. ดาว ขนาด 0.8 ซม. สวย น่ารัก ใส่ได้หลายโอกาส ใส่ไปทำงาน ใส่เล่นเก๋ๆ ใส่เที่ยว ได้ค่ะ

C1-1782-green ต่างหูหนีบ สายเพชรห้อยดาวยิ้มสีเขียว C1-1782-green 60 บาท ต่างหูหนีบแบบหนีบติดหู สายเพชรคริสตัลสีเงิน ห้อยลูกปัดรูปดาวยิ้ม ขนาดต่างหูยาว 3.5 ซม. ดาว ขนาด 0.8 ซม. สวย น่ารัก ใส่ได้หลายโอกาส ใส่ไปทำงาน ใส่เล่นเก๋ๆ ใส่เที่ยว ได้ค่ะ

C1-1782-brown ต่างหูหนีบ สายเพชรห้อยดาวยิ้มสีน้ำตาล C1-1782-brown 60 บาท ต่างหูหนีบแบบหนีบติดหู สายเพชรคริสตัลสีเงิน ห้อยลูกปัดรูปดาวยิ้ม ขนาดต่างหูยาว 3.5 ซม. ดาว ขนาด 0.8 ซม. สวย น่ารัก ใส่ได้หลายโอกาส ใส่ไปทำงาน ใส่เล่นเก๋ๆ ใส่เที่ยว ได้ค่ะ

C1-1773 ต่างหูหนีบ ปีกนกสีดำ (ซ้าย-ขวา) C1-1773 175 บาท ใช้แป้นหนีบแบบอันเล็กสีทอง เป็นรูปปีกนกสวยหรู ประดับด้วยอะคริลิคเจียรเหลี่ยมสวย ขนาดต่างหูกว้าง 2.2 ซม. สูง 3 ซม. ต่างหูเป็นคู่ซ้าย-ขวา สวยหรู ใส่ได้หลายโอกาส ใส่ไปทำงาน ใส่เที่ยว ใส่ออกงานได้ค่ะ

C1-1772 ต่างหูหนีบ หยดน้ำคว่ำสีฟ้า ห้อยหยดน้ำหลายสี C1-1772 150 บาท ใช้แป้นหนีบแบบอันเล็กสีทอง ส่วนที่ติดหูเป็นอะคริลิครูปหยดน้ำเจียรเหลี่ยมสวย ขนาดกว้าง 0.7 ซม. สูง 1 ซม. ห้อยอะคริลิคหยดน้ำกับรีแหลมเจียรเหลี่ยมสวยมาก ขนาดกว้าง 0.8 ซม. ยาว 1.4 ซม. (แกว่งได้) ความยาวรวม 3.2 ซม. ใส่แล้วยาวจากติ่งหูประมาณ 1.7 ซม. สวย

C1-1771 ต่างหูหนีบ หัวใจติดหู ห้อยปีกนก (สีขาว) C1-1771 150 บาท ใช้แป้นหนีบแบบอันเล็กสีทอง ส่วนที่ติดหูเป็นอะคริลิครูปหัวใจ ขนาดกว้าง 0.7 ซม. สูง 0.9 ซม. ห้อยปีกนกประดับด้วยอะคริลิครีแหลมสี ขาว ขนาดกว้าง 1 ซม. ยาว 3.3 ซม. (แกว่งได้) ความยาวรวม 4 ซม. ใส่แล้วยาวจากติ่งหูประมาณ 3.3 ซม. สวย เก๋ ใส่ไปงานได้

C1-1770 ต่างหูหนีบ หัวใจติดหู ห้อยปีกนก (สีดำ-ขาว) C1-1770 150 บาท ใช้แป้นหนีบแบบอันเล็กสีทอง ส่วนที่ติดหูเป็นอะคริลิครูปหัวใจ ขนาดกว้าง 0.7 ซม. สูง 0.9 ซม. ห้อยปีกนกประดับด้วยอะคริลิครีแหลมสีดำสลับขาว ขนาดกว้าง 1 ซม. ยาว 3.3 ซม. (แกว่งได้) ความยาวรวม 4 ซม. ใส่แล้วยาวจากติ่งหูประมาณ 3.3 ซม. สวย เก๋ ใส่ไปงานได้

C1-1769 ต่างหูหนีบ หัวใจติดหู ห้อยปีกนก (สีดำ) C1-1769 150 บาท ใช้แป้นหนีบแบบอันเล็กสีทอง ส่วนที่ติดหูเป็นอะคริลิครูปหัวใจ ขนาดกว้าง 0.7 ซม. สูง 0.9 ซม. ห้อยปีกนกประดับด้วยอะคริลิครีแหลมสี ดำ ขนาดกว้าง 1 ซม. ยาว 3.3 ซม. (แกว่งได้) ความยาวรวม 4 ซม. ใส่แล้วยาวจากติ่งหูประมาณ 3.3 ซม. สวย เก๋ ใส่ไปงานได้

C3-390 ต่างหูหนีบ ห้อยเพชร กับหัวใจมีคริสตัลข้างใน (สีโรเดียม) C3-390 85 บาท ใช้แป้นหนีบแบบอันเล็กสีโรเดียมมีห่วงด้านหน้า ห้อยเพชรคริสตัล กับหัวใจมีคริสตัลข้างใน ใส่แล้วยาวจากติ่งหู : 4 ซม. น่ารัก สวย เก๋ ใส่ได้หลายโอกาส ใส่ไปงานได้ค่ะ

แสดง #  
ผลลัพธ์ 1 - 25 จาก 192

ตะกร้าของคุณ

VirtueMart
รถเข็นของท่านยังไม่มีรายการสินค้า