Napashop.net clip-on earrings

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
หน้าหลัก---NapaShop.net----ต่างหูหนีบ > O อะไหล่ต่างหูหนีบ/ยางรองแป้นต่างหูหนีบ

Print

O อะไหล่ต่างหูหนีบ/ยางรองแป้นต่างหูหนีบ

อะไหล่ต่างหูหนีบ/ยางรองแป้นต่างหูหนีบ


เรียงลำดับ:     แสดง #  

ผลลัพธ์ 26 - 41 จาก 41
ชื่อ รหัสสินค้า ราคา รูปภาพย่อ รายละเอียด แก้ไข
O4-026 แป้นหนีบขนาดเล็ก สีทองเหลืองรมดำมีห่วงด้านหน้า O4-026 20 บาท สำหรับนำไปประกอบกับต่างหูที่ถูกใจ เปลี่ยนจากต่างหูเจาะหรือแขวน เป็นต่างหูหนีบได้ค่ะ ขนาดประมาณ 1 ซม.

O4-025 แป้นหนีบขนาดเล็ก สีทองแดงรมดำมีห่วงด้านหน้า O4-025 20 บาท สำหรับนำไปประกอบกับต่างหูที่ถูกใจ เปลี่ยนจากต่างหูเจาะหรือแขวน เป็นต่างหูหนีบได้ค่ะ ขนาดประมาณ 1 ซม.

O4-024 แป้นหนีบแบบหนีบน๊อต สีนิเกิลมีห่วงด้านหน้า O4-024 35 บาท สำหรับนำไปประกอบกับต่างหูที่ถูกใจ เปลี่ยนจากต่างหูเจาะหรือแขวน เป็นต่างหูหนีบได้ค่ะ ปรับขนาดได้ด้วยการหมุนน๊อตให้พอดีกับหู ขนาดประมาณ 1.5 ซม.

O4-023 แป้นหนีบขนาดเล็ก สีทองมีห่วงด้านหน้า O4-023 30 บาท มาใหม่ค่ะ แป้นหนีบขนาดเล็กสีทอง แบบมีห่วงด้านหน้า คุณภาพดีมากค่ะ เงา สวย (สีไม่ทองจนเกินไป) แข็งแรง เหมาะสำหรับนำไปประกอบกับต่างหูที่ถูกใจ เปลี่ยนจากต่างหูเจาะหรือแขวน เป็นต่างหูหนีบได้ค่ะ ขนาดประมาณ 1 ซม.

O4-022 แป้นหนีบขนาดเล็ก สีโรเดียมห่วงด้านหน้า O4-022 20 บาท มาใหม่ค่ะ แป้นหนีบขนาดเล็กสีโรเดียม แบบมีห่วงด้านหน้า คุณภาพดีมากค่ะ เงา สวย แข็งแรง เหมาะสำหรับนำไปประกอบกับต่างหูที่ถูกใจ เปลี่ยนจากต่างหูเจาะหรือแขวน เป็นต่างหูหนีบได้ค่ะ ขนาดประมาณ 1 ซม.

O4-021 แป้นหนีบแบบหนีบน๊อต สีทองแดงรมดำ O4-021 35 บาท สำหรับนำไปประกอบกับต่างหูที่ถูกใจ เปลี่ยนจากต่างหูเจาะหรือแขวน เป็นต่างหูหนีบได้ค่ะ ปรับขนาดได้ด้วยการหมุนน๊อตให้พอดีกับหู ขนาดประมาณ 1.5 ซม.

O4-016 แป้นหนีบแบบหนีบน๊อต สีทอง O4-016 35 บาท สำหรับนำไปประกอบกับต่างหูที่ถูกใจ เปลี่ยนจากต่างหูเจาะหรือแขวน เป็นต่างหูหนีบได้ค่ะ ปรับขนาดได้ด้วยการหมุนน๊อตให้พอดีกับหู ขนาดประมาณ 1.5 ซม.

O4-015 แป้นหนีบแบบหนีบน๊อต สีนิเกิล O4-015 35 บาท สำหรับนำไปประกอบกับต่างหูที่ถูกใจ เปลี่ยนจากต่างหูเจาะหรือแขวน เป็นต่างหูหนีบได้ค่ะ ปรับขนาดได้ด้วยการหมุนน๊อตให้พอดีกับหู ขนาดประมาณ 1.5 ซม.

O4-011 แป้นหนีบขนาดเล็ก สีเงินมีห่วงด้านหน้า O4-011 20 บาท สำหรับนำไปประกอบกับต่างหูที่ถูกใจ เปลี่ยนจากต่างหูเจาะหรือแขวน เป็นต่างหูหนีบได้ค่ะ ขนาดประมาณ 1 ซม. ราคาคู่ละ 20 บาท

O4-009 แป้นหนีบขนาดเล็ก สีนิเกิล O4-009 20 บาท สำหรับนำไปประกอบกับต่างหูที่ถูกใจ เปลี่ยนจากต่างหูเจาะหรือแขวน เป็นต่างหูหนีบได้ค่ะ ขนาดประมาณ 1 ซม. ราคาคู่ละ 20 บาท

C4-001-1.0 ต่างหูหนีบ แบบห่วง (กลม) 1.0 ซม. C4-001-1.0 80 บาท เป็นแป้นหนีบแบบห่วงค่ะ เหมือนใส่ตุ้มหูเจาะสุดๆ ตัวห่วงเป็นงานชุบโรเดียมอย่างดีค่ะ เหมือนใส่ตุ้มหูเจาะแบบห่วงเลยค่ะ เงา สวย น่ารักมากๆ ค่ะ ขนาด 1.0 ซม. (วัดเส้นผ่านศูนย์กลางจากขอบนอก-ขอบนอก)(ถ้าสั่ง 1 อัน = 50 บาทค่ะ) รายละเอียดสินค้า
C4-001-1.2 ต่างหูหนีบ แบบห่วง (กลม) 1.2 ซม. C4-001-1.2 80 บาท เป็นแป้นหนีบแบบห่วงค่ะ เหมือนใส่ตุ้มหูเจาะสุดๆ ตัวห่วงเป็นงานชุบโรเดียมอย่างดีค่ะ เหมือนใส่ตุ้มหูเจาะแบบห่วงเลยค่ะ เงา สวย น่ารักมากๆ ค่ะ ขนาด 1.2 ซม. (วัดเส้นผ่านศูนย์กลางจากขอบนอก-ขอบนอก)(ถ้าสั่ง 1 อัน = 50 บาทค่ะ) รายละเอียดสินค้า
C4-001-1.4 ต่างหูหนีบ แบบห่วง (กลม) 1.4 ซม. C4-001-1.4 80 บาท เป็นแป้นหนีบแบบห่วงค่ะ เหมือนใส่ตุ้มหูเจาะสุดๆ ตัวห่วงเป็นงานชุบโรเดียมอย่างดีค่ะ เหมือนใส่ตุ้มหูเจาะแบบห่วงเลยค่ะ เงา สวย น่ารักมากๆ ค่ะ ขนาด 1.4 ซม. (วัดเส้นผ่านศูนย์กลางจากขอบนอก-ขอบนอก) (ถ้าสั่ง 1 อัน = 50 บาทค่ะ) รายละเอียดสินค้า
C4-002-1.3 ต่างหูหนีบ แบบห่วง (เหลี่ยม) 1.3 ซม. C4-002-1.3 80 บาท เป็นแป้นหนีบแบบห่วงค่ะ เหมือนใส่ตุ้มหูเจาะสุดๆ ตัวห่วงเป็นงานชุบโรเดียมอย่างดีค่ะ เหมือนใส่ตุ้มหูเจาะแบบห่วงเลยค่ะ เงา สวย น่ารักมากๆ ค่ะ ขนาด 1.3 ซม. (วัดเส้นผ่านศูนย์กลางจากขอบนอก-ขอบนอก) (ถ้าสั่ง 1 อัน = 50 บาทค่ะ) รายละเอียดสินค้า
C4-002-1.5 ต่างหูหนีบ แบบห่วง (เหลี่ยม) 1.5 ซม. C4-002-1.5 80 บาท เป็นแป้นหนีบแบบห่วงค่ะ เหมือนใส่ตุ้มหูเจาะสุดๆ ตัวห่วงเป็นงานชุบโรเดียมอย่างดีค่ะ เหมือนใส่ตุ้มหูเจาะแบบห่วงเลยค่ะ เงา สวย น่ารักมากๆ ค่ะ ขนาด 1.5 ซม. (วัดเส้นผ่านศูนย์กลางจากขอบนอก-ขอบนอก) (ถ้าสั่ง 1 อัน = 50 บาทค่ะ) รายละเอียดสินค้า
C4-002-1.7 ต่างหูหนีบ แบบห่วง (เหลี่ยม) 1.7 ซม. C4-002-1.7 80 บาท เป็นแป้นหนีบแบบห่วงค่ะ เหมือนใส่ตุ้มหูเจาะสุดๆ ตัวห่วงเป็นงานชุบโรเดียมอย่างดีค่ะ เหมือนใส่ตุ้มหูเจาะแบบห่วงเลยค่ะ เงา สวย น่ารักมากๆ ค่ะ ขนาด 1.7 ซม. (วัดเส้นผ่านศูนย์กลางจากขอบนอก-ขอบนอก) (ถ้าสั่ง 1 อัน = 50 บาทค่ะ) รายละเอียดสินค้า
แสดง #  
ผลลัพธ์ 26 - 41 จาก 41

ตะกร้าของคุณ

VirtueMart
รถเข็นของท่านยังไม่มีรายการสินค้า